3 ศิลปินรุ่นครู ถ่ายทอดพลังสู่บทเพลง พระผู้เสด็จสวรรคาลัย

พระผู้เสด็จสวรรคาลัย

พระผู้เสด็จสวรรคาลัย

พระผู้เสด็จสวรรคาลัย

          หนึ่งประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญแห่งความภักดีของเหล่าศิลปินผู้เชี่ยวชาญศิลปวัฒนธรรมไทย ได้ร่วมผสานรวมใจเป็นหนึ่งเดียวถ่ายทอดตัวอักษรเป็นคำประพันธ์ แทนส่วนลึกของความรู้สึกแห่งความจงรักภักดีผ่านบทเพลง "พระผู้เสด็จสวรรคาลัย"

         
ซึ่งเป็นบทเพลงที่มาจากความตั้งใจของเหล่าศิลปินไทย "ร่วมร้อยดวง ใจไผทชาติ" รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของปวงชนชาวไทย โดยที่ผ่านมาทาง ครูมืด-ประสาท ทองอร่าม พร้อมคณะได้ทำการบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่จะดำเนินการในส่วนของเบื้องหลังบันทึกความทรงจำผ่านบทเพลง พระผู้เสด็จสวรรคาลัย

          โดยบทเพลง พระผู้เสด็จสวรรคาลัย มีจุดเริ่มมาจากศิลปินรุ่นครูแห่งวงการศิลปวัฒนธรรมไทย นำโดย ครูมืด-ประสาท ทองอร่าม ผู้เชี่ยวชาญศิลปวัฒนธรรมไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ครูเถิ่ง-เกษม ทองอร่าม ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฎศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฎศิลป สถาบันบัณทิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม และ ครูรัญ-จรัญ พลูลาภ นักวิชาการละครและดนตรี สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมใจกันประพันธ์คำร้องถ่ายทอดบทเพลงที่เป็นคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ๑๑ และรวบรวมคณะศิษย์มาเรียบเรียงคำร้องและทำนองเพลงดนตรี ผสมเสียงแซ็กโซโฟน เสียงขลุ่ย เข้ากับวงออร์เคสตรา อย่างสอดคล้องสวยงาม

          โดยมีลูกศิษย์ที่เป็นทั้งอาจารย์ประจำ และอาจารย์พิเศษในหลากหลายสถานศึกษา นำโดย อาจารย์ราชศักดิ์ เรืองใจ เรียบเรียงทำนองเพลงดนตรี และบันทึกเสียงขลุ่ยอันไพเราะ อาจารย์ศรัณยู สุวรรณสุนทร เรียบเรียงดีไซน์ดนตรีส่งผ่านแซ็กโซโฟน ขับร้องโดย อาจารย์นพพร เพริศแพร้ว หนึ่งในคนรุ่นใหม่ที่หวงแหนในศิลปวัฒนธรรมถ่ายทองคำร้องเพลงแบบไทย และร่วมบรรเลงโดยวงออร์เคสตรา วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ทำให้บทเพลงทรงคุณค่าสมพระเกียรติอย่างสูงสุด และสมดังความตั้งใจของเหล่าศิลปินที่ต้องการให้บทเพลงนี้เป็นบทเพลงของปวงชนชาวไทย

          โดย ครูมืด-ประสาท ทองอร่าม ผู้เชี่ยวชาญศิลปวัฒนธรรมไทยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เผยว่า "เรามิได้มุ่งหวังว่าบทประพันธ์เพลงนี้ ต้องเป็นเพลงที่ดีที่สุดในบรรดาบทเพลงที่หลายภาคส่วนทำขึ้น เพื่อระลึกถึงพระองค์ท่าน แต่เรามุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำเพลงนี้ให้ดีที่สุด เท่าที่เราตั้งใจทำเพื่อพระองค์ท่าน ทำกันเองทุกอย่างตามกำลังที่มีด้วยความตั้งใจจริง โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ถ้อยคำสัมผัสต่าง ๆ ต้องถูกต้องเหมาะสม ให้สมพระเกียรติยศแห่งพระองค์ ต้องตรวจและพิจารณากันอย่างละเอียด"

          "บทเพลง พระผู้เสด็จสวรรคาลัย ได้รวมกลุ่มศิลปิน ร่วมร้อยดวงใจ ไผทชาติ จัดทำการบันทึกเสียงและภาพประกอบบทเพลง เพื่อเผยแพร่สู่คนไทยทั้งแผ่นดิน ให้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ โดยพร้อมเพรียงกัน นับเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เกินที่เรามุ่งหวัง เพียงความตั้งใจของเราที่มีกำลัง มีปัญญาอันน้อย กลับเป็นพลังอันแกร่งกล้าทำได้อย่างสมพระเกียรติด้วยบทเพลง พระผู้เสด็จสวรรคาลัย"


พระผู้เสด็จสวรรคาลัย

พระผู้เสด็จสวรรคาลัย

พระผู้เสด็จสวรรคาลัย

          ร่วมซาบซึ้งไปบทเพลง พระผู้เสด็จสวรรคาลัย พร้อมชมภาพบรรยากาศเบื้องหลังบันทึกความทรงจำผ่านบทเพลง พระผู้เสด็จสวรรคาลัย ไปพร้อม ๆ กันในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ทางช่องทางยูทูบ และสถานีวิทยุเพื่อคนไทยทั้งประเทศ ด้วยความรัก ศรัทธา ความระลึกถึงพ่อของแผ่นดินไทย

พระผู้เสด็จสวรรคาลัย

พระผู้เสด็จสวรรคาลัย

พระผู้เสด็จสวรรคาลัย

พระผู้เสด็จสวรรคาลัย

พระผู้เสด็จสวรรคาลัย

พระผู้เสด็จสวรรคาลัย

พระผู้เสด็จสวรรคาลัย

พระผู้เสด็จสวรรคาลัย


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
3 ศิลปินรุ่นครู ถ่ายทอดพลังสู่บทเพลง พระผู้เสด็จสวรรคาลัย อัปเดตล่าสุด 10 ตุลาคม 2560 เวลา 17:20:22 800 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP