เพลงเทิดพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลที่ 9รวมรายชื่อเพลงเทิดพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลที่ 9

        เพลงเทิดพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลที่ 9 มีหลายเพลงด้วยกัน ทั้งเพลงต้นไม้ของพ่อ พระราชาผู้ทรงธรรม ต้นกล้าของพ่อ ของขวัญจากก้อนดิน มีดังต่อไปนี้

        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถในหลาย ๆ ด้าน เช่น การพระราชนิพนธ์เพลง และศิลปะแขนงอื่น ๆ อีกมากมาย

        อีกทั้งพระองค์ยังทรงมีทศพิธราชธรรม เป็นที่รักของปวงชนชาวไทย จึงได้มีการแต่งเพลงเทิดพระเกียรติพระองค์หลายเพลงในช่วงที่ยังทรงครองราชย์ ซึ่งมีรายชื่อเพลงดังต่อไปนี้

เพลง Always Be With One
เพลงทรงพระเจริญ

เพลงในหลวงของแผ่นดิน
เพลงพ่อแห่งแผ่นดินเพลงตามรอยพระราชา
เพลงรูปที่มีทุกบ้านเพลงของขวัญจากก้อนดินเพลงต้นไม้ของพ่อเพลงพระราชาผู้ทรงธรรมเพลงต้นกล้าของพ่อเพลงด้วยหัวใจ


  
เพลงเพลงของพ่อ


 
เพลงผู้ปิดทองหลังพระ


 
เพลงไม่อยากให้พ่อเหนื่อย


 
เพลงรักพ่อ


 
เพลงให้พ่อทั้งชีวิต


 
เพลงความรักของพ่อ


 
เพลงหัวใจของพ่อ


 
เพลงเดิมพันที่ยิ่งใหญ่


 
เพลงลูกของพ่อ


 
เพลงล้นเกล้าเผ่าไทยเพลงเหตุผลของพ่อ


 

รวมข่าวและหมายกำหนดการงานพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 หลังเสด็จสวรรคต
 

เพลงเทิดพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลที่ 9 โพสต์เมื่อ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 22:22:23 21,923 อ่าน แสดงความคิดเห็น
TOP