เพลงเทิดพระเกียรติ และแสดงความอาลัยถวายแด่ ในหลวง รัชกาลที่ 9

ในหลวง รัชกาลที่ 9
ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุ

        เพลงเทิดพระเกียรติ และแสดงความอาลัยถวายแด่ ในหลวง รัชกาลที่ 9 มีหลายเพลงด้วยกัน ทั้งเพลงต้นไม้ของพ่อ พระราชาผู้ทรงธรรม ต้นกล้าของพ่อ ของขวัญจากก้อนดิน 

        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถในหลาย ๆ ด้าน เช่น การพระราชนิพนธ์เพลง และศิลปะแขนงอื่น ๆ อีกมากมาย

        อีกทั้งพระองค์ยังทรงมีทศพิธราชธรรม เป็นที่รักของปวงชนชาวไทย จึงได้มีการแต่งเพลงเทิดพระเกียรติพระองค์หลายเพลงในช่วงที่ยังทรงครองราชย์ ซึ่งมีรายชื่อเพลงดังต่อไปนี้

เพลง Always Be With Oneเพลง ทรงพระเจริญเพลง ในหลวงของแผ่นดินเพลง พ่อแห่งแผ่นดินเพลง ตามรอยพระราชาเพลง รูปที่มีทุกบ้านเพลง ของขวัญจากก้อนดินเพลง ต้นไม้ของพ่อเพลง พระราชาผู้ทรงธรรมเพลง ต้นกล้าของพ่อเพลง ด้วยหัวใจ


  
เพลง เพลงของพ่อ


 
เพลง ผู้ปิดทองหลังพระ


 
เพลง ไม่อยากให้พ่อเหนื่อย


 
เพลง รักพ่อ


 
เพลง ให้พ่อทั้งชีวิต


 
เพลง ความรักของพ่อ


 
เพลง หัวใจของพ่อ


 
เพลง เดิมพันที่ยิ่งใหญ่


 
เพลง ลูกของพ่อ


 
เพลง ล้นเกล้าเผ่าไทยเพลง เหตุผลของพ่อ


 
เพลง กาลครั้งหนึ่งตลอดกาลเพลง ฉันเกิดในรัชกาลที่ 9
เพลง พ่อภูมิพล
เพลง ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
เพลง บทเพลงของพ่อ
เพลง รักในดวงใจนิรันดร์เพลง ตราบนานเท่านาน รัชกาลที่ ๙เพลง พระราชาในนิทานเพลง ลูกได้เกิดในรัชกาลที่ ๙เพลง จากลูกของแผ่นดินเพลง เพลงรักจากฟ้า
เพลง ทรงสถิตอยู่ในใจไทยทุกคนเพลง อยู่นิรันดรเพลง แสงแห่งรักเพลง คืนสู่สวรรค์เพลง วิมานไทยเพลง ลูกขอสัญญาเพลง วันที่พ่อไม่อยู่เพลง เสด็จประทับอยู่เพลง พลังแสงอาทิตย์
เพลง จากสวรรค์เพลง ภาพจำ
เพลง รักเพื่อพ่อเพลง ฝันบิดาเพลง ด้วยรักของพ่อเพลง รักพ่อ...ไม่มีวันพอเพียง
เพลง พ่อหลวงในดวงใจ นิรันดร์
เพลงเทิดพระเกียรติ และแสดงความอาลัยถวายแด่ ในหลวง รัชกาลที่ 9 โพสต์เมื่อ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 22:22:23 25,801 อ่าน แสดงความคิดเห็น
TOP