ฟังเพลง sign - Brown Eyed Girls (ฟังเพลงsign)

ฟังเพลง sign Brown Eyed Girls ดู MV เพลง sign Brown Eyed Girls ฟังเพลง sign Brown Eyed Girls บ่อย ๆเลยอ่ะ เพราะ ชอบ เพลงsign Brown Eyed Girls หามานาน กว่าจะได้ดู ดู MV เพลง sign Brown Eyed Girls ดีจังที่ได้ ดู มิวสิควิดีโอ เพลง sign Brown Eyed Girls ฟังเพลออนไลน์

เนื้อเพลง sign Brown Eyed Girls

숨이 가파 Mayday, dot dot dot dot dot 맘이 아파 Mayday, dot dot dot dot dot
ซุมมี กาพา Mayday, dot dot dot dot dot มัมมี อาพา Mayday, dot dot dot dot dot
시간은 또 Tic Toc 흘러만 가 Tic Toc 들리니 내 Sign, Sign, dot dot dot dot dot
ชีกันนึน โต Tic Toc ฮึลรอมันกา Tic Toc ทึลรีนีแน Sign, Sign, dot dot dot dot dot


dot dot dot dot dot 마지못해서라도 dot dot dot dot dot 나를 한 번 봐 봐
dot dot dot dot dot มาจีมซแฮ ซอราโด dot dot dot dot dot นารึล ฮันบอนบวาบวา
환했던 나를 봐 이렇게 나 변해가 아무 말 못하고 dot dot dot dot dot
ฮวานแฮซดอน นารึลบวา อีรอเค นา บยอนแฮกา อามู มัล มซฮาโก dot dot dot dot dot

Rap)
It's me- 바보같이 눈물만 펑펑펑 흘리는 나야
It’s me- พาโบกัทที นุนมลมัน พองพองพอง ฮึลรีนึน นายา
난 all day and all night 어두운 방안에 있기만 해 not all right
นัน all day and all night ออดูมุน บังงันเน อิซกีมันแฮ not all right
아무리 말해도 내맘을 왜 몰라
อามูรี มัลแฮโด แนมัมมึล แว มลรา
일분 일초의 순간 순간이 나의 가슴을 조여와
อิลบุน อิลโจวี ซุนกัน ซุนกันนี นาวี นาซึมมึล โจยอวา

스르륵 감기는 나의 두 눈이 주르륵 흘리는 나의 눈물이
ซือรือรึน กัมกีนึน นาวี โด นุนอี ชูรือรึน ฮึลรีนึน นาวี นุนมุลรี
이대로 끝이란게 두려워 난 모든게 이런 날 구해줘 제발
อีแดโร กททีรันเก โดรยอวอ นัน โมดนเก อีรอน นัล กูแฮจวอ เจบัล


숨이 가파 Mayday, dot dot dot dot dot 맘이 아파 Mayday, dot dot dot dot dot
ซุมมี กาพา Mayday, dot dot dot dot dot มัมมี อาพา Mayday, dot dot dot dot dot
시간은 또 Tic Toc 흘러만 가 Tic Toc 들리니 내 Sign, Sign, dot dot dot dot dot
ชีกันนึน โต Tic Toc ฮึลรอมันกา Tic Toc ทึลรีนีแน Sign, Sign, dot dot dot dot dot

dot dot dot dot dot 못한 말은 많은데 dot dot dot dot dot 제발 들어 봐 봐
dot dot dot dot dot มซฮัน มัลรึล มันนึนเด dot dot dot dot dot เจบัล ทึลรอ บวาบวา
이렇게 나를 봐 모르는 척 하지마 모든걸 잃은 날 dot dot dot dot dot
อีรอคเก นารึล บวา โมรือนึน จอก ฮาจีมา โมดึลกอล อิลนึน นัล dot dot dot dot dot

Rap)
그대 이제는 아나요 내 맘 수천번 고백했네 난
คือเด อีเจนึน อานาโย แนมัม ซูจอนบอน โกแบกแฮซเน นัน
너를 향한 사랑의 싸인 Did you get my sign? sign?
นอรึล ฮยางฮัน ซารังวี ซาอิน Did you get my sign? sign?
니가 있어야 일어 일어 나 나 니가 없어 시름시름 앓아
นีกา อิซซอยา อิลรา อิลรา นานา นีกา ออบซอ ชีรึม ชีรึม อัลรา
외면하지 마요 날 I want you by my side, side
วีมยอนฮาจี มาโย นัล I want you by my side, side

파르르 떨리는 나의 입술이 하루를 버티지 못할 심장이
พารือรือ ตอลรีนึน นาวี อิบซุลรี ฮารูรึล พอทีจี มซฮัล ชิมจังงี
이대로 멈추는게 두려워 나 모든게 이런 날 구해줘 제발
อีแดโร มอมชูนึนเก โดรยอวอ นา โมดึนเก อีรอน นัลกูแฮจวอ เจบัล

숨이 가파 Mayday, dot dot dot dot dot 맘이 아파 Mayday, dot dot dot dot dot
ซุมมี กาพา Mayday, dot dot dot dot dot มัมมี อาพา Mayday, dot dot dot dot dot
시간은 또 Tic Toc 흘러만 가 Tic Toc 들리니 내 Sign, Sign, dot dot dot dot dot
ซีกันนึน โต Tic Toc ฮึลรอมันกา Tic Toc ทึลรีนีแน Sign, Sign, dot dot dot dot dot

Bridge)
내안에 니가 또 차오른다 숨을 꼭 참고 널 참아본다
แนอันเม นีกา โต จาโอรึนดา ซุมมึล กกจัมโก นอล จัมมาบนดา
널 보내면 무너질 날 알잖아 제발
นอล โบแนมยอน มูนอจิล นัล อัลจันนา เจบัล

숨이 가파 Mayday, dot dot dot dot dot 맘이 아파 Mayday, dot dot dot dot dot
ซุมมี กาพา Mayday, dot dot dot dot dot มัมมี อาพา Mayday, dot dot dot dot dot
시간은 또 Tic Toc 흘러만 가 Tic Toc 들리니 내 Sign, Sign, dot dot dot dot dot (제발)
ซีกันนึน โต Tic Toc ฮึลรอมันกา Tic Toc ทึลรีนีแน Sign, Sign, dot dot dot dot dot (เจบัล)

숨이 가파 Mayday, dot dot dot dot dot 맘이 아파 Mayday, dot dot dot dot dot
ซุมมี กาพา Mayday, dot dot dot dot dot มัมมี อาพา Mayday, dot dot dot dot dot
시간은 또 Tic Toc 흘러만 가 Tic Toc 들리니 내 Sign, Sign, dot dot dot dot dot
ซีกันนึน โต Tic Toc ฮึลรอมันกา Tic Toc ทึลรีนีแน Sign, Sign, dot dot dot dot dot

.......................................

Can't breath, it's a Mayday, dot dot dot dot, Heart hurts, it's a Mayday, dot dot dot dot
Time goes Tic toc and flie Tic Toc. Can you hear my Sign, Sign, dot dot dot dot dot


dot dot dot dot dot, For the last time dot dot dot dot dot please look at me
Look at me and don't pretend you don't know the day I've lost everything dot dot dot dot dot

It's me- the one who's crying like a fool
I'm in the dark room all day and all night and it's not alright
Why can't you understand my heart
My heart tightens as time passes


My Eyes squeezing tears out
I am scared that this is the end, so please save me.


Can't breath, it's a Mayday dot dot dot dot, Heart hurts, it's a Mayday dot dot dot dot
Time goes Tic toc and it flies Tic Toc. Can you hear my Sign, Sign, dot dot dot dot dot


dot dot dot dot dot, Please look at dot dot dot dot dot me for last time
I thought it was over, how could I change like this dot dot dot dot


It ain't you anymore, I've confessed countless times
And those signs I gave you. Did you get my sign? sign?
I need you to get back up. Without you I have worry syndrome.
Don't neglect me, I want you by my side, side

Shivering lips and my heart which won't last much
And too scared that it might stop, so please save me.

Can't breath, it's a Mayday, dot dot dot dot, Heart hurts, it's a Mayday, dot dot dot dot
Time goes Tic toc and it flies Tic Toc. Can you hear my Sign, Sign, dot dot dot dot dot

Your memories within me and I hold my breath and endure it.
Please, you know I will crumble without you


Can't breath it's a Mayday, dot dot dot dot, Heart hurts it's a Mayday, dot dot dot dot
Time goes Tic toc and it flies Tic Toc. Can you hear my Sign, Sign, dot dot dot dot dot (Please)

Can't breath it's a Mayday, dot dot dot dot, Heart hurts it's a Mayday, dot dot dot dot
Time goes Tic toc and it flies Tic Toc. Can you hear my Sign, Sign, dot dot dot dot dot

.......................................

ไม่สามารถหายใจ, มันเป็น mayday ,จุดจุดจุดจุด ,ที่ทำร้ายหัวใจ ,มันเป็น mayday ,จุดจุดจุดจุด
เวลาผ่านไป Tic toc และผ่านไป Tic Toc . คุณได้ยินสัญญาณของฉัน,สัญญาน,จุดจุดจุดจุดจุด


จุดจุดจุดจุดจุด, สำหรับครั้งสุดท้าย จุดจุดจุดจุดจุด ได้โปรดมองมาที่ฉัน
มองที่ฉัน และอย่าทำเสแสร้ง คูรไม่รู้หรอกว่าแต่ละวันฉันได้สูญเสียทุกๆอย่างไป จุดจุดจุดจุดจุด

มันทำให้ฉัน...คนที่ร้องไห้เหมือนคนโ ง่
ฉันอยู่ในห้องมืดๆตลอดทั้งวันทั้งคืนและมันไม่ถูกต้อง
ทำไมคุณไม่เข้าใจหัวใจของฉัน
หัวใจของฉันกับเวลาที่ผ่านไป


ดวงตาของฉันมันบีบน้ำตาออกมา
ฉันกลัวว่านี่จะเป็นที่สิ้นสุด, ดังนั้นโปรดช่วยฉันด้วย


ไม่สามารถหายใจ, มันเป็น mayday ,จุดจุดจุดจุด ,ที่ทำร้ายหัวใจ ,มันเป็น mayday ,จุดจุดจุดจุด
เวลาผ่านไป Tic toc และผ่านไป Tic Toc . คุณได้ยินสัญญาณของฉัน,สัญญาน,จุดจุดจุดจุดจุด


จุดจุดจุดจุด, ได้โปรดมองมาที่ จุดจุดจุดจุด, ฉันเป็นครั้งสุดท้าย
ฉันคิดว่ามันจะต้องสิ้นสุดลง , ฉันจะสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้อย่างไร จุดจุดจุดจุด


มันไม่ใช่คุณอีกต่อไปแล้ว, ฉันได้สารภาพไปหลายต่อหลายครั้ง
และสัญญานทั้งหมดที่ฉันส่งไปที่คุณ คุณได้รับสัญญาณของฉันไหม? สัญญาณนั้น?
ฉันต้องการให้คุณรับมันกลับคืนไป. หากปราศจากคุณฉันรู้สึกเป็นกังวล
อย่ามองข้ามฉัน, ฉันต้องการให้คุณอยู่ข้างๆฉัน , ข้างฉัน


ริมฝีปากสั่นและหัวใจของฉันซึ่งจะไม่มากนัก
และกลัวว่ามันอาจจะหยุดดังนั้นโปรดช่วยฉัน

ไม่สามารถหายใจ, มันเป็น mayday ,จุดจุดจุดจุด ,ที่ทำร้ายหัวใจ ,มันเป็น mayday ,จุดจุดจุดจุด
เวลาผ่านไป Tic toc และผ่านไป Tic Toc . คุณได้ยินสัญญาณของฉัน,สัญญาน,จุดจุดจุดจุดจุด


ความทรงจำของคุณที่อยู่ในสมองของฉัน และฉันคว้าลมหายใจของฉันไว้ และอดทนไว้
คุณจงจำไว้นะว่าฉันจะจากไปถ้าไม่มีคุณ


ไม่สามารถหายใจ, มันเป็น mayday ,จุดจุดจุดจุด ,ที่ทำร้ายหัวใจ ,มันเป็น mayday ,จุดจุดจุดจุด
เวลาผ่านไป Tic toc และผ่านไป Tic Toc . คุณได้ยินสัญญาณของฉัน,สัญญาน,จุดจุดจุดจุดจุด(ได้โปรด)


ไม่สามารถหายใจ, มันเป็น mayday ,จุดจุดจุดจุด ,ที่ทำร้ายหัวใจ ,มันเป็น mayday ,จุดจุดจุดจุด
เวลาผ่านไป Tic toc และผ่านไป Tic Toc . คุณได้ยินสัญญาณของฉัน,สัญญาน,จุดจุดจุดจุดจุด

การจัดการเพลง

ชื่อเพลง: sign
ศิลปิน: Brown Eyed Girls
อัลบัม: Sound-G
ค่าย: Nega Network
ประเภทเพลง: สนุก

เพลงฮิตตลอดกาล