ฟังเพลง bonamana - Super Junior (ฟังเพลงbonamana)

ฟังเพลง bonamana Super Junior ดู MV เพลง bonamana Super Junior ฟังเพลง bonamana Super Junior บ่อย ๆเลยอ่ะ เพราะ ชอบ เพลงbonamana Super Junior หามานาน กว่าจะได้ดู ดู MV เพลง bonamana Super Junior ดีจังที่ได้ ดู มิวสิควิดีโอ เพลง bonamana Super Junior ฟังเพลออนไลน์

เนื้อเพลง bonamana Super Junior

미인아 (BONAMANA)
Lyrics, Composed & Arranged by YOO, YOUNG JIN

딴따란딴, 딴따란딴, 딴따란딴, 따다따라빠. 딴따란딴, 딴따란딴, 딴따란딴, 따다따라빠
ตันตารันตัน ตันตารันตัน ตันตารันตัน ตาดาตาราปา ตันตารันตัน ตันตารันตัน ตันตารันตัน ตาดาตาราปา

넌 알까말까 알까말까 너무 예쁜 미인아. 날 미쳤다고 말해도 난 니가 좋다 미인아
นอน อัล กา มัล กา อัล กา มัล กา นอ มู เย ปึน มี อิน นา . นัล มี ชยอซ ดา โก มัล เฮ โด นัน นา กา โจ ดา มี อิน นา

누가 전해줘 My baby, to my baby 내가 여기 있다고 말야. 기다린다 말야 (Baby, you turn it up now)
นู กา จอน เฮ จวอ My beby , to my baby เน กา ยอ กี อิซ ดา โก มัล ยา กี ดา ริน ดา มัล ยา (Baby, you turn it up now)

넌, 가타부타, 가타부타 말 좀 해라 미인아. 니 마음을 가졌다면 그냥 나는 삶의 Winner.
นอน กา ทา บู ทา กา ทา บู ทา มัล จม เฮ รา มี อิน นา นี มา อึม อึล กา จยอซ ดา มยอน คือ นยัง นา นึน ซัล มัล Winner

이 세상의 이치란, 이치란, 용기 있는 자를 따라 나 같은 놈 말야.
อี เซ ซัง เง อี ชี รัน อี ชี รัน ยง กี อิซ นึน จี รึล ตา รา นา กัท ทึน นม มัล ยา

옛말에 Say, 열 번 찍으면 넘어간다. 으쓱, 으쓱, 으쓱
เย มัล เร Say ยอล บอน จิก กือ มยอน นอ มอ กัน ดา อือ ซึก กือ ซึก กือ ซึก

그녀는 강적. 끄떡없다. 삐쭉, 삐쭉, 삐쭉
คือ นยอ นึน กัง จอก คือ ตอก อิบ ดา ปี จุก ปี จุก ปี จุก
난 어떡할까 어떡할까 그녀만이 내 관심인 걸, 걸, 걸.
นัน นอ ตอก ฮัล กา ออ ตอก ฮัล กา คือ นยอ มัน นี เน ควาน ชิม มิน กอล กอล กอล

*Bounce to you, Bounce to you 내 가슴은 널 향해 잡힐 수도 없을 만큼 뛰고 있는걸.
*Bounce to you, Bounce to you เน กา ซือ มึน นอล ฮยัง เฮ จับ ฮิล ซู โด ออบ ซึล มัล คึม ตวี โก อิซ นึน กอล

Break it Down to you, Down to you 내 가슴이 너, 널 갖지 못한다면 멈출 거란다 (날 바라봐라)
Break it Down to you, Down to you เน กา ซือ มี นอ ,นอล กัท จี มซ ฮัน ดา มยอน มอม ชุล กอ รัน ดา (นอล ปา รา ปวา รา)


**볼까말까, 볼까말까, 볼까말까 나 같은 남자. 본체만체, 본체만체, 본체만체 돌아서 봐도
บุล กา มัล กา บุล กา มัล กา บุล กา มัล กา นา อัท ทึน นัม จา บุน เช มัน เช บุน เช มัน เช บุน เช มัน เช โท รา ซอ บวา โด

보고 봐도, 보고봐도, 보고봐도 나 밖에 없다. 보나마나, 보나마나, 보나마나 (Baby, you turn it up now)
โบ โก บวา โด โบ โก บวา โด โบ โก บวา โด นา บัก เก ออบ ดา โบ ดา มา นา โบ นา มา นา โบ นา มา นา (Baby, you turn it up now)


뭘 살까, 살까, 살까, 살까 너를 위한 선물. 오, 미치겠다. 생각만 해도 좋아할 니 모습.
มวอล ซัล กา ซัล กา ซัล กา ซัล กา นอ รึล วอ ฮัน ซอน มุล โอ มี ชี เกซ ดา เซง กัก มัน เฮ โด โช วา ฮัล นา โม ซึบ

Listen girl! 좋아해. Baby girl! 사랑해. 나만이 너를 위한 남자. 들어줘 봐 너를 향한 고백.
Listen girl! โช วา เฮ Baby girl! ซา รัง เฮ นา มัน นี นอ รึล วอ ฮัน นัม จา ดึล รอ จวอ บวา นอ รึล ฮยัง ฮัน โก เบก

내 맘의 say, 애만 태우지 말고 제발 끄덕, 끄덕, 끄덕.
เน มัม เม Say เอ มัน เท อู จี มัล โก เช บัล กือ ดอก กือ ดอก กือ ดอก

이 노력 정도면 나라도 구해 기특, 기특, 기특
ดี โน รยอก จอง โด มยอน นา รา โด กู เฮ กี ทึก กี ทึก กี ทึก

난 어떡하라고, 어떡하라고 그녀만이 내 전부인 걸, 걸, 걸
นัน นอ ตอก ฮา รา โก ออ ตอก ฮา รา โก คือ นยอ มัน นี เน จอน บู อิน กอล กอล กอล

*Bounce to you, Bounce to you 내 가슴은 널 향해 잡힐 수도 없을 만큼 뛰고 있는걸.
*Bounce to you, Bounce to you เน กา ซือ มึน นอล ฮยัง เฮ จับ ฮิล ซู โด ออบ ซึล มัล คึม ตวี โก อิซ นึน กอล

Break it Down to you, Down to you 내 가슴이 너, 널 갖지 못한다면 멈출 거란다 (날 바라봐라)
Break it Down to you, Down to you เน กา ซือ มี นอ ,นอล กัท จี มซ ฮัน ดา มยอน มอม ชุล กอ รัน ดา (นอล ปา รา ปวา รา)

**볼까말까, 볼까말까, 볼까말까 나 같은 남자. 본체만체, 본체만체, 본체만체 돌아서 봐도
บล กา มัล กา บล กา มัล กา บล กา มัล กา นา กัท ทึน นัม บอน เช มัน เช บอน เช มัน เช บอน เช มัน เช ดล รา ซอ บวา โด

보고봐도, 보고봐도, 보고봐도 나 밖에 없다. 보나마나, 보나마나, 보나마나 나 밖에 없다.
โบ โก บวา โด โบ โก บวา โด โบ โก บวา โด นา บัก เก ออบ ดา โบ นา มา นา โบ นา มา นา โบ นา มา นา นา บัก เก ออบ ดา

난 드뎌 미칠거야. 폭발해 버릴 거야. 더 못 참겠어 그녀만의 밀고 당기기.
นัน ดือ ดยอ มี ชิล เก ยา พก บัล เฮ บอ ริล กอ ยา ดอ มซ ชัม เกซ ซอ คือ นยอ มัน เน มัล โก ดัง กี กี

오 진짜 미칠거야. 누가 좀 말려봐 봐. 이렇게 힘들 거란 걸 누가 말했어야지.
โอ จินจา มี ชิล กอ ยา นู กา จม มัล รยอ บวา บวา อี รอค เก ฮิม ดึล กอ รัน รอล นู กา มัล เฮซ ซอ ยา จี

(It's) True, true 내 감정은 갈 곳이 없어. 네게 맞춰 버린걸 넌 잘 알잖니
(It's) True, true เน กัม จอง อึน กัลป์ โค ซี ออบ ซอ เน เก มัจ ชวอ บอ ริน กอล นอน จัล อัล จัน นา

How to keep loving you? 내가 진짜 네게 잘할게 이대로 날 썩혀 두지마
How to keep loving you? เน กา กิน จา เน เก จัล ฮัล เก อี เต โร นัล จอก ฮยอ ทู จี มา

기 다린다. 미인아! Hope you'll step to me, step to me.
กี ดา ริน ดา มี อิน นา Hope you'll step to me, step to me.

사랑한다. 미인아! Bring it, sign to me, sign to me.
ซา รัง ฮัน ดา มี อิน นา Bring it, sign to me, sign to me.

하하하하 하하하하하 그녀가 이미 날 바라볼 준비가 돼 있었나 봐
ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา คือ นยอ กา อี มี นัล บา รา บล จุน บี กา บเว อิซ ออซ นา บวา


*Bounce to you, Bounce to you 내 가슴은 널 향해 잡힐 수도 없을 만큼 뛰고 있는걸.
*Bounce to you, Bounce to you เน กา ซือ มึน นอล ฮยัง เฮ จับ ฮิล ซู โด ออบ ซึล มัล คึม ตวี โก อิซ นึน กอล

Break it Down to you, Down to you 내 가슴이 너, 널 갖지 못한다면 멈출 거란다 (날 바라봐라)
Break it Down to you, Down to you เน กา ซือ มี นอ ,นอล กัท จี มซ ฮัน ดา มยอน มอม ชุล กอ รัน ดา (นอล ปา รา ปวา รา)
**볼까말까, 볼까말까, 볼까말까 나 같은 남자. 본체만체, 본체만체, 본체만체 돌아서 봐도
บล กา มัล กา บล กา มัล กา บล กา มัล กา นา กัท ทึน นัม จา บล เช มัน เช บล เช มัน เช บล เช มัน เช ทล รา ซอ บวา โด

보고봐도, 보고봐도, 보고봐도 나 밖에 없다. 보나마나, 보나마나, 보나마나 나 밖에 없다.
โบ โก บวา โด โบ โก บวา โด โบ โก บวา โด นา บัก เก ออบ ดา โบ นา มา นา โบ นา มา นา โบ นา มา นา บัก เก ออบ ดา

Credit : KIAKIA

การจัดการเพลง

ชื่อเพลง: bonamana
ศิลปิน: Super Junior
อัลบัม: -
ค่าย: SM Entertainment
ประเภทเพลง: สนุก

เพลงฮิตตลอดกาล